Connect with us

COLUMN & IDEAS

Roehana Koedoes: Gerakan Kesukaan Perempuan di Zaman Ini

mm

Published

on

 

KALAU dilihat dan diperhatikan beberapa orang yang pintar-pintar atau orang yang belum terpelajar betul, seperti orang Eropa, orang Jawa, Melayu, Papua atau orang-orang huluan sekalipun, tiadalah selalu hari siang dan malam bekerja mencari penghidupan saja, akan tetapi terkadang-kadang sesudah bekerja pergilah ia melepaskan lelahnya waktu perhentian itu; kebanyakan ada pula yang disertai dengan beberapa gurau dan pekerjaan lain-lain yang meriangkan hatinya; dinamai kepelesiran, artinya kesukaan.

Misalnya bagi setengah bangsa Eropa pergilah ia ke sociteit main bola dan lain-lain, setengahnya pergi main tenis dan ada pula tempo-tempo yang pergi berburu, tentulah menurut keadaan atau keramaian negeri kebiasaan dan kesukaan masing-masing jua. Begitu jua pada bangsa kita Melayu bermacam-macam pula kesukaan kita; misalnya oleh orang laki-laki, main bambung, sepa’rago (sepak raga/sepak takraw, ed.), main layang-layang, basuling basarunai (bersuling berserunai, ed.), berabab bakucapi (bermain rebab dan kecapi, ed.) basilek bamanca (bermain pencak-silat, ed.) dengan bermacam-macam tari, main piring manca pedang (tari piring dan tari pedang, ed.), tari sewa (sejenis tari persembahan, ed.), mahadu balam bakatitiran (lomba kicauan burung balam dan ketitiran, ed.) dan lain-lain. Pada kita perempuan bacece bamomongan, bahagung batalempong babarmonika (beragam permainan musik; bercece bermomongan, bergong, bertelempong, berharmonika, ed.) dan lain-lain.

Selainnya dengan bunyi-bunyian lagu dan nyanyi, kepelesiran kita perempuan boleh dikata, selama ini masih kurang benar yang menuju jalan keselamatan, mengingat diri yang akan memberi faidah atau kesehatan badan; kalau saya tak salah terutama hanyalah baralek-alek memakai-makai pakaian yang indah-indah serta dengan beberapa emas dan intan, itulah saja kebanyakan kesukaan kita perempuan; hingga berniat berkaullah kita mudah-mudahan ninik mamak sanak saudara kita yang laki-laki dapat kekayaan akan pembeli barang yang indah-indah emas dan intan yang tersebut, dan bukanlah diniatkan untuk pembela bangsa dan tanah air.

Jadi orang kita melakukan kesukaan itu dengan perkakas perhiasan ada pula dengan perkataan kelakukan dan lain-lain menurut hati haluan kemauan dan maksud hidup jua, ada yang bersamaan dan banyak pula yang berlainan, agaknya menurut keadaan hidup pula, misalnya: seorang pesawah atau peladang kesukaannya memangkur (mencangkul, ed.) atau membajak, mengasah-asah pangkur dan bajaknya; melihat apabila padinya sudah berumbut atau kacangnya sudah mulai berisi-memupuk menghulangi dan menyiangi tanamannya itulah kepelesiran baginya.

Cerita orang laut setengah mendayung sampan atau menangkap ikan, berdayung waktu hari badai kena angin ribut hujan rintik-rintik, itulah kesukaan baginya.

Kesukaan seorang bahil lain pula macamnya: si bahil itu selalu hari memikirkan bagaimana harta bendanya – baik harta apa sekalipun, jangan hendaknya barang kepunyaanya itu didapat orang lain – walaupun harta benda yang tak berfaidah baginya atau yang tak berharga sekalipun; begitu juga kalau ia mempunyai uang itu selalu hari disimpannya di dalam peti, pergilah ia menghitung-hitung jangan hendaknya uang simpanannya di itu rusak, walau untuk pembeli makan-makanan yang berguna atau pakaian dan perhiasan yang akan membungakan hatinya, padahal baginya berpakaian sekedar untuk menutup badannya saja sedang makan-makanan sekedar penghilangkan lapar dahaganya saja – meskipun ia berkacinan (berkeinginan, ed.) memakan makanan yang agak lezat dan pakaian yang agak indah sedikit pada pemandangan mata dilawaninyalah nafsunya itu, dikatakannya pekerjaan itu sia-sia, takasir (mubazir, ed.), malah merugikan saja.

Demikianlah pula kesukaan orang yang suka memajukan bangsanya, nan sayang pada tanah airnya, selalu hari-hari duduk mengikhtiarkan bak mana (bagaimana, ed.) hendaknya supaya bertambah-tambah keuntungan atau perlahan bangsanya dan supaya terlepas dari pada bahaya kemiskinan, dan kepapaan, dan lagi supaya bangsanya mulai di mata bangsa asing.

Orang yang berhaluan demikian tiada lagi diperdulikannya jerih payahnya; baik dengan uang, baik dengan kesiksaan jiwanya; hanyalah siang malam beramal ia agar maksud dan niat hatinya lekas sampai. Besar hatinya melihat dan mendengar bangsanya bertambah keuntungan dan mulia dipandang orang meskipun jerih payahnya tak akan dibalas orang dengan uang dan lain-lain; karena kata dalam hatinya, haluannya adalah diturut orang, itulah upah yang berharga baginya; demikianlah pula kebalikannya orang “kaum kibir”, yang jadi kesukaan olehnya menghambat-hambat kemajuan bangsanya.

          Dan ada pula orang yang katanya “cinta akan bangsa dan tanah air”; kesukaannya “menggagahkan diri” hendak naik tangga sekali melangkah dua-dua atau tiga-tiga anak jenjang dan hendak membuat kapal terbang di Alam Minang Kabau akan menjadi tontonan bahwa Alam Minang kabau sudah berangsur-angsur bergerak menuju tingkat kemajuan yang diperlomba-lombakan oleh beberapa bangsa di zaman ini; sampai di sini saya kelokkanlah pena saya ke pada kesukaan pakaian.

Kalau ditilik dan diperhatikan bagaimana dan betapa bangsa Eropa berpakaian dengan perhiasan emas dan intan, sungguhlah amat bagus dan sederhana bagi pemandangan beberapa di antara kita bangsa Melayu nan telah ke-Orlando-orlandoan; bila diperhatikan prijs-prijs courant, dari tahun ke tahun tak puas-puasnya nafsu kesukaan bangsa Eropa itu tukar menukar model dan gunting bentuk tampan pakainnya.

Begitu juga bagi bangsaku Melayu, dari tahun ke tahun bertambah-tambah jua banyaknya bilangan orang yang menyukai dan menyerupa-nyerupai langgam pakaian orang Eropa itu.

Di bandar yang ramai di dekat kantor di ibu-ibu negeri atau di negeri-negeri yang telah mempunyai sekolah, banyaklah pula yang telah menukar-nukar kesukaan perhiasan pakaian itu; hal ini kebanyakan semakin bertambah kekayaan bangsaku, semakin lebih sukalah mereka itu hendak meniru perhiasan langgam cara Eropa itu; pun adalah bertambah bagus dan manis pula bagi pemandangan kebanyakan kita yang telah menyukai.

Ada pula beberapa di antara kita yang pada perhiasan bangsa dan tanah air, hingga memperkokoh mempertahankan dan memuliakan langgam pakaian lama itu; kasihan iba hati mereka itu, sama sekali akan diputar haluan perhiasan itu oleh kaum yang menyukai menyerupa-nyerupai langgam pakaian cara Eropa tadi; karena adalah pula seolah-olah kesukaan bagi mereka itu senang hatinya merasakan, melihat dan mencermini dadanya terhias dengan beberapa perhiasan emas dan intan grenteng-penteng dan lengannya terlingkar dengan beberapa buah marjan dan gelang emas yang bertahtakan delima dan intan berlian.

Sekarang sudah nyatalah bagi kita bahwa segala manusia di muka bumi ini, tiadalah sama hal kesukaannya yang menyenangkan hatinya, sebagai yang telah hamba rawikan di atas tadi. Jadi kalau dipikir dan diheningkan nyatalah segala orang di muka bumi ini amat susah akan ditarik kesamaan kesukaannya kalau segala orang, baik laki-laki baik perempuan belum sama kepandaiannya, perasaannya, penghidupannya, kecampuran hidupnya (omgang), kekayaannya, tempat tinggalnya dan lain-lain.

Karena kata setengah begini kata setengah begitu yang baik, yang lain pula berkata serupa ini yang bagus.

Ingatlah, meskipun si bahil itu kesukaannya seakan-akan menganiaya dirinya dan setengah si penghisap candu itu selalu hari mendapat kesiksaan tubuhnya menghisap di tempat yang kelam dengan kotorannya, semalah kesenangan hatinya dengan yang dirasai oleh seorang milioner yang setiap hari pelesir dan bersuka-sukaan di rumah besar atau di istana yang dihampari permadani dengan memakan berbagai makanan yang lezat-lezat.

Sepanjang pikiran saya, tiadalah akan dapat kesamaan kesukaan itu, hanyalah berharap kita kepada sekalian bangsaku perempuan di beberapa negeri nan suka memikirkan kemelaratan dan kesengsaraan bangsa kita, akan teguh-teguh memegang pedoman berusaha mengangkat bangsa kita dari lembah kerendahan dengan hati yang tetap, supaya kemanusiaan bangsa kita dipandang orang; apalagi bekal menantang musuh yang kesukaannya menghambat-hambat kemajuan yang baik. (*)

————————————-

Roehana Koedoes: adalah jurnalis dan pemimpin redaksi perempuan pertama di Indonesia. Lahir pada tanggal 20 Desember 1884, bersama Ratna Djoewita ia mendirikan surat kabar Soenting Melajoe setahun setelah ia mendirikan Sekolah Kerajinan Amai Setia. Meskipun tidak sepopuler R.A. Kartini, cita-cita dan kerja kerasnya dalam memajukan dan menyadarkan kaum perempuan di Sumatra Barat tak kalah hebatnya. Ia meninggal pada tanggal 17 Agustus 1972. Roehana Koesdoes adalah kakak Sutan Sjahrir.

Sumber: Soenting Melajoe, Soerat Chabar Perempoen, Tahoen kedkoea, No. 28, hari Djoema’at 4 Joeli 1913, Padang.

 

 

 

COLUMN & IDEAS

Golput Otonom Dan Tantangan Demokratisasi

mm

Published

on

Golput (Golongan Putih) di Indonesia bukanlah hal baru. Ia adalah gerakan sosial dalam artinya yang paling populis (kerakayatan) sekaligus politik (demokrasi) warga dalam upaya kritisisme dan upaya memajukan demokratisasi di indonesia berhadapan dengan ancaman politik totalitarianisme dan fasisme sebagai bentuk monopoli kapitalisme atas keadilan ekonomi .

Dalam sejarah pesta demokrasi di indonesia, Golongan Putih (Golput) telah berlangsung sejak pemilu pertama era Orde Baru pada pemilu tahun 1971. Gerakan Golput pada masa itu terorganisir sebagai bentuk perlawanan yang dimotori mahasiswa dan pemuda dalam rangka melawan “Golongan Karya”.

Gerakan Golput sebagai alternatif kembali mengemuka sebagai sikap politik kritis mahasiswa dan pemuda pada periode paska reformasi 1998. Pada era reformasi 98 Golput dimotori oleh organisasi mahasiswa-pemuda dalam mengusung isu kerakyatan sebagai alternatif wacana politik kekuasaan yang oligarkis.

Golput sendiri adalah hak politik warga dan sifatnya konstitusional. UU No 39/1999 tentang HAM Pasal 43, selanjutnya UU No 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik yaitu di Pasal 25 dan dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu disebutkan di Pasal 19 ayat 1 bahwa “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Moralitas Politik

Golput dalam sejarah gerakannya merupakan gerakan moral. Dalam arti tidak ada maksud politis terkait memenangkan salah satu pasangan tertentu dalam suatu momen Pemilihan Umum (Pemiu). Ketimbang sebagai gerakan politik dengan tujuan kekuasaan, golput sejatinya adalah sikap politis masyarakat sipil yang ingin mendorong supaya kekuasaan yang dihasilkan oleh suatu Pemilu pada akhirnya benar-benar ditujukan guna politik kerakyatan di mana hak-hak rakyat yang terabaikan mendapat perhatian dan dipenuhi.

Dalam pemahaman semacam itu, Golput bisa dikatakan memiliki sifat-sifat umum: Pertama: Golput adalah gerakan kritik. Sebagai gerakan ia tidak dilangsungkan otonom oleh individu-individu melainkan suatu konsolidasi yang organis, memiliki bentuk dan tujuan politik berupa daya tawar masyarakat di hadapan politik kekuasaan—siapa pun penguasanya.

Kedua: Golput mengandaikan suatu organisasi massa yang ideologis dalam arti memiliki nilai gerakan yang melampaui suka dan atau tidak suka, kecewa dan atau tidak kecewa yang sifatnya personal belaka. Nilai yang dibangun dalam gerakan ini adalah nilai kerakyatan di mana golput diharapkan mampu mendorong isu-isu kerakyatan seperti soal agraria dan HAM supaya menjadi isu politik kalangan elit.

Ketiga: Golput merupakan langkah taktis dari suatu gerakan politik yang sifatnya strategis. Tujuan akhirnya memang bertaut dengan politik kekuasaan tetapi ia diandaikan sebagai jalan panjang pendidikan politik masyarakat agar tidak tergerus arus politik lima tahunan di mana masyarakat hanya dijadikan pundi suara tanpa kepastian terpenuhi hak dan makin baiknya pemenuhan hak-hak sosial politiknya.

Melampaui Individualitas Politis 

Penulis berharap, dalam situasi di mana proses evolusi nilai kebangsaan indonesia yang Bhineka Tunggal Ika nyata tengah diuji kematangannya, partisipasi dan kontribusi terutama mereka yang hari ini berpotensi memilih untuk tidak memilih (golput), di mana umumnya merupakan kalangan melek politik bahkan intelektual, untuk merenungkan kembali manfaat kolektif sikap politiknya bagi bangsa ini ketimbang sekedar mengedepankan otonomi politik masing-masing atas nama kekecewaan individual.

Pun jika kedua pasangan Capres dan Cawapres dianggap tidak cukup memberi harapan bagi perbaikan kewargaan kita, alangkah lebih baik untuk mengambil sikap aktif dalam mengawal proses demokrasi—yang bagaimana pun sedang dalam proses menjadi lebih baik meski masih banyak kekurangan di sana sini.

Justeru inilah waktu yang menentukan, apakah kebaikan yang tengah berlangsung akan digantungkan hanya sebagai prestasi pada suatu momen lima tahunan, atau disorongkan menjadi pondasi kokoh bagi keberlanjutan pembangunan dan demokrasi indonesia di masa depan.

Lagi pula, kondisi dan prasyarat perubahan hari ini telah berbeda dari abad 20 lalu, kita berada dalam komunitas dunia abad 21 dengan peta demografis yang berbeda, juga bentuk-bentuk gerakan yang telah lain pula, seperti di katakan Noam Chomsky dalam bukunya “Optimism Over Despair” akan selalu ada ruang untuk “optimisme kehendak” (hlm.133) di tengah terus berkembangnya hegemoni kapitalisme dalam merampas hak-hak warga.

Optimisme yang dimaksud Chomsky adalah persekutuan warga dalam jejaring komunitas yang memiliki kekuatan dalam menekan negara guna memenuhi hak-hak warga. Sebab, kata Chomsky, kita masih kekurangan asosiasi dan organisasi yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi dalam hal yang berarti seperti diskursus politik, sosial, dan ekonomi (hlm165).

Saya kira optimisme lebih dibutuhkan dalam dunia kita hari ini ketimbang suatu sikap pesimistis dan menyerah seperti halnya Golput yang tidak terorganisir sebagai alat pendidikan politik untuk tujuan politik kerakyatan.

Sebab apa yang kita perjuangkan melalui partisipasi aktif politik kewargaan kita bukanlah semata-mata untuk memenangkan salah satu pasangan calon Capres dan Cawapres, melainkan lebih jauh dari itu adalah terbebasnya kehendak nasional indonesia dari jerat dan ancaman sistem ekonomi politik global yang kapitalistik dan mengabaikan kewarganegaraan dan nasionalisme apalagi peduli dengan kepentingan rakyat.

Sebagai penutup penulis ingin mengajak semua pihak merenungkan bahwa politik hari ini bukan sama sekali soal individu-individu semata, melainkan seperti disebut Martin Luther King Jr: “There comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but he must take it because conscience tells him it is right”.

Bagi penulis inilah momentum seluruh elemen rakyat indonesia untuk “berpolitik”!. Politik berbasis kesadaran untuk memastikan kian majunya praktik kebudayaan dari kebhinekaan indonesia dan politik mendorong agenda “keadilan sosial” menjadi lebih mengejewantah dalam praktik mau wacana politik kekuasaan khususnya di kalangan elit. (*)
_____________

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Memantapkan Niatan Nasional Kita

mm

Published

on

Niatan nasional kita untuk Indonesia harus kembali diikhtisarkan. Pertamakarena kian menguatnya gejala gagap kebangsaan. Ditandai oleh kian merumitnya cara pandang sebagian rakyat atas Indonesia, baik dalam ideologinya dalam hal ini Pancasila, mau pun dalam ihwal kebudayaannya dalam hal ini kebhinekaan nusantara dan realitas ekonomi politik kepulauan yang kerap dianggap sederhana.

Kedua, situasi politik yang kian menampakkan diri sebagai politik elitis, dalam arti diktum dan rasionalitas politik didikte oleh kecenderungan para elit politik khususnya dari Jakarta. Politik elitis merugikan terutama karena ia tak memiliki kecenderungan pada cita-cita politik nasional, hanya berorientasi pada keuntungan material dan politis tapi mengabaikan spritulitas dan solidartias kerakyatan dan kebangsaan.

Gagap kebangsaan dan politik elitis menjadi tantangan kultural yang berakibat pada kekaburan dan kemunduran terhadap paling tidak tiga hal: (1) ketidakjelasan cita-cita dan niatan politik (kekuasaan) dalam pembangunan Indonesia. (2) kosongnya kepemimpinan kultural yang berfungsi memandu spiritualitas bangsa dalam upaya membangun dan menuju Indonesia yang modern dan berkemajuan dalam prinsip kekeluargaan dan gotong-royong. (3) Lazimnya Praktik pengaburan agenda kesejahteraan rakyat menjadi seluruhnya agenda politik kekuasaan.

Hal tersebut menjadi persoalan yang tidak sepele, lantaran masih banyak masalah ekonomi politik seperti masalah agraria, kemiskinan dan ketimpangan lamban penanganannya. Masalah tersebut justeru kalah gegap gempita oleh semata-mata bagaima berkuasa; menjadi legislatif, mendukung capres ini dan capres itu.

Selain masalah di atas ada hal krusial yang meminta kita semua—yang sadar dan peduli pada Indonesia, untuk mengingatkan dan memantapkan kembali “niatan nasional” kita. Jika penulis boleh mencatatkan untuk dijadikan bahan permenungan bersama, maka niatan nasional itu dapat dinyatakan dan ditujukan pada lapangan sosial politik dan ekonomi politik berikut:

Di lapangan sosial politik, niatan nasional kita adalah, pertama: kita bersama meniatkan diri untuk menjadi warga bangsa Indonesia dengan kesadaran kebhinekaan dan kebangsaan luhur berupa perasaan sebangsa dan setanah air. Dalam konteks tersebut berarti, kita bersedia menjadi masyarakat yang bertanggung jawab pada nasionalisme Indonesia, tanggung jawab untuk tidak melemahkan dan membuat bangsa ini rugi dan tidak mandiri.

Semua itu dilandasi kesedian untuk menerima perbedaan baik dalam paham ideologi, politik mau pun identitas lainnya selagi tidak bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Maka kedua: kita  bertekad dan meniatkan untuk tidak korupsi, kolusi dan melakukan nepotisme.

Ketiga: Kita bertekad bersikap toleran dan tidak rasial. Sebab toleransi dan kesadaran kebhinekaan merupakan pondasi kokoh solidaritas sosial dan akhirnya kedaulatan bangsa dalam sistem yang demokratis. Keempat: Kita memantapkan diri kembali, untuk menjadi warga beragama yang berketuhanaan yang maha esa dan menjamin-melindungi seluruh umat beragama dalam melangsungkan ibadah dan beramal baik sesuai dengan takaran dan ajaran keyakinan agamanya masing-masing.

Sementara itu dilapangan ekonomi politik kita sudah seharusnya memantapkan kembali “niat nasional” kita untuk (1) Kita meniatkan diri untuk menuju kemandirian dan kedaulatan Indonesia secara politik dan dalam ekonomi. Kunci dari kemandirian dan kedaulatan sekali lagi adalah menguatnya solidaritas sosial dan bukan sebaliknya, meruncingnya perselisihan.

(2) Kita meniatkan diri untuk menyambut persaingan global dalam ranah kemajuan teknologi. Dalam hal ini keunggulan demografis harus bersama didorong dengan penguatan sumber daya manusia Indonesia khususnya bagi alangan muda milenial dan perempuan melalui reforma (perubahan mendasar) khususnya di ranah pendidikan dan literasi.

(3) kita memantapkan niat untuk menjadi bagian dari warga dunia dengan menjunjung tinggi pesan moral perdamaian dunia dan keadilan bagi semua dengan prinsip dasar meniadakan kemiskinan dalam segala rupa bentuknya di mana saja di dunia ini. (4) Kita harus bersama meniatkan diri untuk menjamin proses ekonomi rakyat, melindungi dari sistem kapitalisme global yang semata mengedepankan kompetisi tapi sekaligus mengabaikan prinsip keadilan.

Niatan nasional ini akan menolong bangsa ini dari potensi “geger” terutama akibat panggung politik yang akhir-akhir lebih tegak berdiri di atas kubangan kesadaran alienatif—yang ironisnya justeru kerap dijadikan bahan bakar utama sandiwara. (*)

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Jakarta Tidak Gemerlapan

mm

Published

on

Kegemerlapan Jakarta adalah cermin kepahitan yang gagal diredamnya.

Barangkali sudah waktunya menyadari, Jakarta bukanlah kota gemerlapan seperti yang ditampilkan oleh kemasan media massa. Segitiga Emas hanyalah suatu kavling terbatas, sisanya adalah keremangan yang sia-sia berusaha mempertahankan mimpi dengan kegemerlapan semu. Kafe-kafe memang tertata dengan nyaman, dengan nama makanan yang susah diucapkan dan gaya para pemakan yang menguji coba table manner ajaran majalah-majalah gayahidup; tetapi gang-gang di belakangnya tidak menyembunyikan bau got yang mampet, dan nasib orang-orang di sekitarnya yang juga mampet. Para ekonom sering berkata betapa krisis sudah lewat, tapi itu hanya perhitungan angka. Secara konkret mereka tidak menyaksikan anak-anak berak di atas comberan di depan pintu rumah mereka, tidak menyaksikan para pemuda bertato menjadi preman di pojok jalan karena tidak ada pilihan, dan meski tangan orang-orang mengemis di jendela mobil mereka, bukankah waktu lebih baik digunakan untuk menganalisis dampak konflik Aceh terhadap perilaku bisnis?

Jakarta tidak gemerlapan, Jakarta itu kelam, dan semakin kelam karena terlalu sedikit di antara mereka yang survive mencoba berbuat sesuatu untuk lingkungan yang semakin tenggelam dalam kemiskinan berkepanjangan. Masuklah bis kota dan perhatikanlah wajah-wajah lesu darah dan kurang zat asam yang kelelahan. Tentu mereka adalah para pejuang, tapi jangan lagi menipu diri dengan mengira Jakarta kota gemerlapan, yang harus dihidupkan dengan gaya yang juga harus gemerlap tiada ketulungan. Turunlah Anda dari BMW Anda dan berjalanlah masuk gang, berhenti di masjid, dan dengarkan apa yang disebut khotbah, maka akan Anda temukan betapa keras perjuangan para pengkhotbah itu untuk memperkuat iman mereka yang tertekan oleh nasib, yang sekali lepas dari penjagaan hanya akan menjelma penjarahan. Kegemerlapan Jakarta adalah kegemerlapan yang menyakitkan, di mana banyak orang hanya bisa menyaksikan dari balik kaca benderang.

“Kami kan bekerja keras, kami berhak juga dong bersenang-senang”

Justru itulah yang menjadi pertanyaan, semua orang bekerja keras di Jakarta, tapi kenapa tidak semua orang bisa bersenang-senang? Kaum buruh bangun jam 05.00 pagi dan pulang jam 07.00 malam, setelah melaksanakannya bertahun-tahun, persentase peningkatan gaji mereka menggiriskan perasaan ? kalau dipersoalkan malah terancam pemecatan. Adapun sang juragan, hmmm, yang dipikirkannya adalah memperbesar jarak antara ongkos produksi dan harga pasaran. Karena situasi pasar biasanya di luar kekuasaan, ongkos produksi alias upah buruh yang paling mungkin ditekan ? dan itulah perjuangannya sehari-hari yang disebutnya sebagai pekerjaan.

“Upah buruh sesuai dengan standar minimum” katanya, ya sudah, minimum saja selama-lamanya, selama situasi mengizinkan. Kalau buruh berdemo, baru upah sedikit-sedikit dinaikkan. Semakin rendah upah buruh semakin baik, supaya ada cadangan ketika terjadi tuntutan : kerendahan upah merupakan strategi yang dilaksanakan dengan kesadaran, karena dari margin ongkos produksi dan harga penjualan, kaum juragan pemilik modal hidup bagai benalu penghisap darah yang menciptakan kesengsaraan, dan itulah yang disebut sebagai kerja keras sepanjang hayat dikandung badan. Bukan hanya di pabrik, tapi di mana pun ada pegawai dan juragan.

Mohon maaf Puan-puan dan Tuan-tuan, itulah struktur kapitalisme, dan struktur itu agak kurang mengenal keadilan : bahwa para pekerja keras berlari bagaikan bajing dalam kandang yang dasarnya berputar. Selama masih berada dalam struktur, perubahan nasib alias kenaikan gaji hanya merupakan soal belas kasihan, mereka yang progresif memang berjuang menuntut keadilan, tetapi itu hanyalah bagian dari permainan. Semua tuntutan kenaikan ongkos produksi sudah dicadangkan. Tak ada soal nasib manusia jadi perhatian, yang ada hanyalah strategi tawar menawar dalam perundingan. Mereka yang beruntung untuk meloncat jadi juragan, menjadi juragan taksi atau bakso, sikap mereka tetap sama dengan mereka punya bekas juragan.

Apa yang bisa dilakukan dengan sedikit uang hasil kerja keras pada akhir pekan? Bukankah masyarakat kelas bawah perlu hiburan sama dengan kaum juragan? Hiburan macam apakah kiranya yang begitu murah semurah-murahnya tapi bisa mendatangkan kegembiraan? Adakah kiranya hiburan yang begitu murah tetapi mendatangkan rasa kekayaan? Inilah yang ingin dinikmati kelas penderita dan kelas korban, sesuatu yang tampak sebagai suatu kebahagiaan. Tidakkah ini justru merupakan suatu tanda kepahitan?

Begitulah struktur ekonomi dan politik kapitalistis mempengaruhi kesehatan jiwa, dan begitukah masyarakat dikibuli oleh berbagai macam kegemerlapan : dalam kebijakan pemerintah, perusahaan, maupun apa yang disebut hiburan. Betapa semunya kegemerlapan, dan betapa pahitnya kenyataan, terutama ketika nasib bagai ditakdirkan, bukan oleh Tuhan ? tetapi struktur sosial yang dibentuk kebijakan ekonomi dan politik, yang menjadikan manusia hanya eksemplar dari apa yang disebut sumber daya atau massa, dan hanya dihargai dari segi kegunaan.

Apakah kegemerlapan Jakarta mencerminkan kegemerlapan jiwa warga kota? Saya kira tidak. Kegemerlapan Jakarta mencerminkan kepahitan yang bagaikan sia-sia diredamnya.

*Seno Gumira Adjidarma. Sumber : Majalah Djakarta Edisi Mar 2005

Continue Reading

Classic Prose

Trending